AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

BOTAŞ'taki rüşvet iddialarına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 

Saygılarımla. 04.03.2009      

 

 

      

                                        Akif EKİCİ

                                    Gaziantep Milletvekili

      

Rüşvet vermekten Almanyada 395 milyon Euro cezaya çarptırılan, Amerikada benzer davada 800 milyon dolarlık uzlaşmaya razı olan bir şirketin, Türkiyede de 57 milyon Euro rüşvet dağıttığı öne sürülmüş, konu BOTAŞ yöneticileri hakkındaki bir suç duyurusu ile Türk adaletinin önüne gelmişti.

 

BOTAŞın 3 bürokratı hakkında söz konusu şirketten rüşvet aldıkları ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla yapılan suç duyurusu neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının soruşturmaya izni vermediğine ilişkin haberler basınımızda geniş yer bulmuş, rüşvet ve yolsuzluk gündemi hiç boş kalmayan ülkemizde vatandaşın kamuya olan güveni bir kez daha yıkılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak;


1.
Söz konusu bürokratların telefon görüşmelerinde “rüşvet” konuşmalarının sık sık geçtiği ve bunların da iddianameye girdiği ile ilgili iddialar doğru mudur?

2. Kamuoyunda geniş yankı bulan, söz konusu şirketten rüşvet aldıkları ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla haklarında suç duyurusu bulunan BOTAŞ yöneticileri ile ilgili neden soruşturma izni verilmemiştir?

3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili rüşvet iddialarının son dönemlerde bu kadar sık gündeme gelmesinin nedenleri nelerdir?

4. AKP Hükümetleri döneminde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde rüşvet, görevi kötüye kullanma ve usulsüzlük nedeniyle haklarında iddia bulunan bürokrat sayısı nedir? Bunlardan kaçına soruşturma izni verilmemiştir? Bunlardan kaçı ceza almıştır?

5. Yolsuzluklarla mücadele sözü veren, herkesin dokunulmazlığı kalkmalı görüşünü savunan AKP hükümetinin bir Bakanının, bürokratlarına soruşturma izni vermemesini kamuoyunun “samimiyetsiz” bulduğu yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

6. Bu tür olayların tekrarının yaşanmaması için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz?