AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Karkamış Antik Kenti'ne ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 04.03.2009

 

                                        Akif EKİCİ
                                   Gaziantep Milletvekili

 

Gaziantep İli, Karkamış İlçesi yakınında, Fıratın batı kıyısında, Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde, bulunan Karkamış Antik kenti M.Ö. I. binyıl başlarındaki yaşam biçimine, giysilerine ve kültürüne ışık tutmaktadır.

Suriye sınırında mayınlı askerî sahada bulunduğundan dolayı ziyarete kapalı olan harabeler uzunca bir süre mayınlardan temizlenmeyi beklemekteydi. Ancak geçtiğimiz aylarda, askerî bölge durumundaki sahada çalışma yapılabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin çıkmış, böylece harabelerin turizme açılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.


İçinde bulunduğumuz küresel finansal kriz ve bölgeye yeterli teşvikin uygulanmaması nedeniyle geçim sıkıntısı içindeki esnaf, çiftçi ve bölge halkı için mayın temizleme çalışmalarının bir an önce tamamlanması, antik kentin turizme açılması çalışmalarının hızlandırılması büyük önem taşımaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1. Karkamış Antik Kentinin turizme açılması çalışmaları için, mayın temizleme işi de dâhil olmak üzere ayrılan kaynak ne kadardır?


2. Mayın temizleme işi ile ilgili ihale için başlatılan bir çalışma var mıdır? Var ise, bu çalışmalar hangi aşamadadır?


3. Karkamış Harabeleri'ndeki kazılarda görev almak için aralarında Japon Prensi Tomohito Mikasanın da bulunduğu çok sayıda kişinin girişimde bulunduğu bilgi dâhilindedir. Bakanlık bölgede kazı işini verirken hangi kriterleri uygulayacaktır? Bu konuda alınan bir karar var mıdır?


4. Ekonomik açıdan büyük sıkıntı içinde bulunan bölge halkına turizm geliri olarak büyük fayda sağlayacak antik kentin ziyarete açılması için, mayın temizleme işi de dahil, öngörülen süre nedir? Bu sürenin kısaltılması mümkün müdür?


5. Kültür Bakanlığı ile Avrupa bölgeler arası işbirliği kapsamında başlatılan bir çalışmayla yapımı düşünülen Rumkale - Karkamış kalesi arasındaki sahil yolu hangi aşamadadır?