AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Ekonomik krize ilişkin

             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 02.03.2009

 

 

                                           Akif EKİCİ

                                      Gaziantep Milletvekili

 

Son yıllarda piyasaları sarsan ve giderek ağırlaşan ekonomik durgunluk, dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, ülkemiz peş peşe gelen iflaslar, kapanan iş yerleri ve toplu işten çıkartılmalar olarak kendini göstermektedir.


Ekonomide ortaya çıkan olumsuz tablo, işsizliğin artmasına, iş adamlarımızın intihar etmesine, hırsızlık ve kap-kaç gibi olaylarının artmasına neden olmaktadır.


Konuyla ilgili olarak;

 

1. Ülkemizde son beş yıl içerisinde kapanan işyeri sayısı nedir? Yıllara, sektörlere ve illerimize göre dağılımı nedir?

 

2. Son beş yıl içerisinde kaç kişi işini kaybetmiştir? Sektör ve yıllar bazında dağılımı nedir? İşini kaybeden vatandaşlarımızdan kaçı işsizlik ödeneğinden faydalanmıştır?

 

3. Son beş yıl içerisinde meydana gelen hırsızlık kap-kaç ve diğer suçların sayısı ve illerimize göre dağılımı nedir?

 

4. Son beş yıl içerisinde resmi kayıtlara göre intihar eden ve cinnet geçirerek kendisine ve yakınlarına zarar veren yurttaşlarımızın sayısı nedir? Yıllara ve illerimize göre dağılımı nedir?

 

5. Son beş yıl içerisinde kırdan kente göç oranı nedir? İllere göre dağılımı nedir? Göç eden bu nüfusun yüzde kaçı iş bulabilmiştir?

 

6. Ekonomik tablonun yarattığı bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik olarak aldığınız somut önlemler nelerdir?