AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep depremine ilişkin

               TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Saygılarımla. 27.02.2009

 

 

                                           Akif EKİCİ

                                       Gaziantep Milletvekili

 

Ülkemiz depremlerin yarattığı acı ve zararları derinden hisseden ve yaşayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.


26 Şubat 2009 tarihinde Gaziantepte meydana gelen deprem can ve mal kaybına neden olmasa da, depremle yaşamamız gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.


“Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybıyla kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak” bakanlığınız görevleri arasında yer almaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1.
2002 – 2008 yılları arasında Gaziantep ilimizde depremle mücadele için ayrılan kaynak miktarı nedir? Nerelerde kullanılmıştır?


2.
Gaziantep ilimizde okul, hastane ve diğer kamu binalarında deprem dayanıklılık analizleri yapılmış mıdır? Yapılmış ise, sayıları nedir? Bunlardan kaç tanesi deprem riski taşımaktadır? Risk taşıyan bu yapılarda ne tür önlemler alınmıştır?


3.
Gaziantepte olası depreme karşı, başta öğrencilerimiz olmak üzere, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir?


4. Bu ilimizde olası bir depreme karşı, güçlendirme çalışması yapılan köprü, yol ve diğer ulaşım alanları var mıdır? Ne kadar kaynak harcanmıştır?


5. Gaziantepte depreme karşı zorunlu deprem sigortası bulunan konut sayısı nedir? Bu sigorta kapsamı dışında bulunan konut var mıdır? Sigorta kapsamına alınması için ne tür bir çalışma yürütülmektedir?