AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Resmi makam aracıyla okey oynamaya giden RTÜK başkanına ilişkin

                 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 12.02.2009

 

 

                                               Akif EKİCİ
                                           G
aziantep Milletvekili

 

Tarihe yüzyılın soygunu olarak geçen Deniz Feneri e.V. davasında adı “Türkiyedeki asıl failler” arasında geçen ve hâlâ RTÜK Başkanlığı görevini icra eden Zahid Akmanın Ankaranın Küçükesat semtindeki bir kahvehanede oyun oynarken görüntülendiği haberleri ulusal basınımızda ve internet sitelerinde yer almıştır. Bu haberlerde; kahvehaneye resmi araçla gelen Zahid Akmanın makam aracının tanınmaması için sivil plaka taktırdığı, kahvehanede kaldığı süre içerisinde de resmi korumasının kapıda beklediği iddialarına yer verilmiştir.

        

Konuyla ilgili olarak;

 

1. RTÜK Başkanı Zahid Akmanın resmi aracını özel işlerinde kullandığı ve resmi aracını özel işlerinde kullandığını gizlemek için de sivil plaka taktırdığı iddiaları doğru mudur?

 

2. 2002–2008 yılları içerisinde kendisine tahsis edilen resmi aracı özel işlerinde kullandığı için hakkında soruşturma açılan bürokrat var mıdır? Bu bürokratlar kimlerdir ve haklarında hangi işlemler yapılmıştır?

 

3. Resmi aracı özel işlerde kullanırken tanınmamak için sivil plaka takılması hukuka uygun mudur?

 

4. Kendisine tahsis edilen resmi aracı, özel işlerinde kullanan, tanınmamak için resmi plakayı değiştiren RTÜK Başkanı hakkında ne tür bir işlem yapılacaktır?

 

5. Vatandaşın kamuya karşı güvenini olumsuz yönde etkileyen bu tür uygulamaları önlemek için alınan tedbirler nelerdir?