AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Filistin için toplanan yardımların akıbetine ilişkin

       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla. 27.01.2009

                                       Akif EKİCİ
                                   
Gaziantep Milletvekili

27 Aralıkta başlayan ve yaklaşık üç hafta süren İsrailin Gazzeye yönelik saldırıları, dünyada büyük infiale neden olmuştur. İsrailin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze halkı için Türkiyede pek çok kamu kurumu, dernek ve vakıf yardım kampanyası başlatmış, duyarlı vatandaşlarımız da bu kampanyalara büyük katkılar sağlamışlardır.

Ancak, Gazzeye yardım götürme yollarından biri olan Kerem Şalomu sadece İsrail ile akredite olan Kızılayın kullanabilmesi, deniz yoluyla veya Mısırın denetimindeki Refah sınır kapısıyla ise bölgeye sadece tıbbi malzeme götürülebilmesi toplanan yardımların hangi şekilde ve hangi yollarla Gazze'ye ulaştırıldığı konusunda kamuoyunda merak uyandırmıştır. Filistin makamlarının Gazzeye şimdiye kadar sadece Kızılayın yardımlarının ulaştığını beyan etmesi ise bu belirsizliği perçinlemiştir.

Daha önce Bosna halkı için yapılan yardımların amaç dışı kullanılması kamuoyu vicdanında büyük bir yara açmıştı. Buna benzer olaylara mahal vermemek için, bu yardımların hangi türde ve ne şekilde bölgeye ulaştırıldığı konusunun açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye çapında bugüne kadar ayni ve nakdi ne kadar yardım toplanmıştır? Bu yardımların akıbeti ne olmuştur?

2.
Türkiye genelinde camilerde ne kadar para toplanmıştır? Bu paraların akıbeti ne olmuştur?

3.   İçişleri Bakanlığına bağlı dernek ve vakıflar tarafından başlatılan kampanyalar sonucunda ne kadar yardım toplandığına ve bu yardımlar hangi şekilde ve hangi yolla Filistin halkına ulaştırıldığına ilişkin bir denetim mekanizması var mı?

4.
Aynı amaç için AKP milletvekillerinden toplanan paralar bölge halkına ulaştırabildi mi? Açıklayınız.