AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

2008 İşalatının İhracatından fazla olmasına ilişkin

          TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla. 27.01.2009

                                          Akif EKİCİ
                                     Gaziantep Milletvekili

 

2008 yılında Türkiyenin ihracatının 131.5 milyar dolar,   işalatının ise 201.4 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. Bu Türkiyenin dış ticaret açığının 70 milyar dolar olduğu anlamına gelmektedir. Oysaki dış ticaretten sorumlu olan Sayın Bakan, bulunduğu her platformda ihracatın arttığını anlatmakta, ekseriyetle ihracat rakamlarını vermekte, Türkiyenin artan işalatından bahsetmemektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1.
İhracatın artırılması ve dış ticaret açığının azaltılması için ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz?

2.
Türkiyenin 2008 yılında gerçekleştirdiği 131.5 milyar dolarlık ihracatın ne kadarını işal hammadde girdisi (enerji ve doğalgaz dahil) oluşturmaktadır?

3.
Ürettiğimizden çok tükettiğimiz anlamına gelen 70 milyar dolarlık (201.4 – 131.5)  işalat yönünde gerçekleşen dış ticaret açığının kamuoyuna yeterince yansıtılmaması, halkımızı eksik ve yanlış bilgilendirmek anlamına gelmiyor mu?