AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep'in elektrik sorunu ve yatırımlarına ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 19.01.2009

Saygılarımla.


                                       Akif EKİCİ
                                   Gaziantep Milletvekili

1. Son beş yıl içerisinde yıllar itibariyle Gaziantepte elektrik abone sayısı ve elektrik tüketiminde yaşanan artış miktarı nedir?

2.
2009 yılı içinde Gaziantepte, elektrik abone sayısı ve elektrik tüketiminde yaşanacak artışa yönelik olarak yapılan fizibilite çalışmaları nelerdir?

3.
Özellikle kış aylarında sıklaşan elektrik kesintilerinin bu yıl da yaşanmaması için, elektrik altyapısına yönelik olarak ne gibi somut çalışmalar yapılmaktadır? Bu çalışmalar için ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

4.
Gaziantepte enerji talebinde ortaya çıkan artışı karşılamak için, Gaziantepe yönelik olarak enerji arzını arttırmak amacıyla yapılan ve planlanan çalışmalar nelerdir? Söz konusu çalışmalar için ayrılan kaynak miktarı ne kadardır?

5.
Son beş yılda yıllara göre, konutlarda, tarımda ve sanayide kullanılan elektrik fiyatlarında yapılan artış miktarı nedir? Elektriğe 2008 yılında yapılan zamlardan sonra, hanelerdeki elektrik fiyatları ortalama yüzde kaç artmıştır? 2009 yılı için vergi yükleri hariç reel olarak yapılacak fiyat artışı miktarı ne olacaktır?

6.
Gaziantepte sanayi ve tarım alanlarında yaşanan sorunlar her geçen gün artmaktadır. Enerji fiyatlarında yaşanan yüksek orandaki artışların sanayi ve tarım üretiminde yaratacağı daralma ne olacaktır? Bu olumsuzlukların önlenmesi için ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

7.
Enerji fiyatlarında yaşanan yüksek orandaki artışlar nedeniyle sanayi ve tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticinin borç yükü daha da artmıştır ve üretim yapamaz duruma gelmişlerdir. Bu bağlamda üreticilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla mevcut enerji borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Açıklayınız.