AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

19.06.2008 Kanun Teklifi

10.07.2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi


Teklif ile; sınırları içinde havaalanı, liman, üniversite ve yatırımcı kuruluşların bölge müdürlüğü olan il belediyelerinin Bakanlar Kurulu kararıyla büyükşehir belediyesi olmasına olanak sağlanmaktadır.