AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

31.01.2008 Kanun Teklifi

Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi


Teklif ile; bir veya bir kaç işveren tarafından çalıştırılan veya bir işyerine bağlı olmaksızın çalışan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzek, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarların 18 yaşını doldurdukları tarihten sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına pirim ödemeksizin geçen sürelerini borçlanabilmeleri imkanı getirilmektedir.