AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

26.10.2007 Kanun Teklifi

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklif


Teklif ile; serbest meslek faaliyetinde bulunanlar açısından katma değer vergisini doğuran olay, hizmet karşılığı bedelin tahsil edilmesi olarak düzenlenmekte ve Gelir Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amaçlanmaktadır.