AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Özelleştirmelere ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 07.01.2009
Saygılarımla.
                                       Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili


Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilcinin, önümüzdeki dönemde BOTAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kamu varlıklarının özelleştirileceğine ilişkin açıklamaları basınımızda geniş yer almış ve kamuoyunun tepkisine neden olmuştur.

Konuyla ilgili olarak;

1. Atatürkün direktifiyle kurulan, ordunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşılayan, Cumhuriyetin sanayi yapılanmasının temel taşlarından olan ve 2007 yılında 72 milyon TL kâr eden MKEKnın özelleştirilme kapsamına alınmasının gerekçesi nedir?

2. Ülkemizde son bir yılda doğal gaza %82nin üzerinde zam yapılması, dünyada düşen petrol fiyatlarının Türkiyede satılan doğalgaz fiyatlarına yansıtılmaması, BOTAŞın alacaklarının çıkarılan yasalarla silinmesi BOTAŞın özelleştirilmesinin yolunu açmak için AKP iktidarının yürüttüğü çalışmalar olarak yorumlanmaktadır. Bu iddialar doğru mudur?

3. Yaklaşık 9.800 km doğal gaz iletim ve dağıtım boru hattı uzunluğuna sahip bir kurum olarak çok büyük kârlar elde etme potansiyeline sahip olan BOTAŞın özelleştirme kapsamına alınması hangi kamu yararı göz önünde bulundurularak alınmıştır?

4. Dünyada enerji kaynaklarına ulaşım için savaşların yapıldığı, insanların yok edildiği bir dönemde, BOTAŞ dâhil, madencilik ve enerji sektöründe çok sayıda kuruluşun özelleştirme kapsamına alınması doğru mudur? Açıklayınız.

5. Yaşadığımız son küresel mali krizle birlikte neoliberal politikaların iflas ettiği görüşünün hâkim olduğu ve en gelişmiş kapitalist ekonomilerde bile özel birçok kuruluşun devletleştirildiği bir dönemde, Türkiyede stratejik öneme sahip kurumlarımızın da listeye dâhil edilerek özelleştirmeye son hız devam edilmesi çelişkili değil midir?