AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Cumhurbaşkanına verilen hediyelere ilişkin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 29.12.2008
Saygılarımla.

                                        
Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili


Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Güle göreve geldiği tarihten bu yana, yabancı devlet adamları tarafından verilen hediyelerin neler olduğu, bu hediyelerin değeri ve akıbeti konusu ulusal basınımızda sık sık gündeme gelmiştir. Bu konuda basınımızda yer alan haberler ve TBMM Başkanlığına verilen soru önergelerine rağmen, bu güne kadar her hangi bir resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Konuyla ilgili olarak;

1. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Güle, göreve geldiği tarihten bu güne kadar görevi nedeniyle verilen hediyeler nelerdir? Bu hediyelerin değeri nedir? Söz konusu hediyelerle ilgili olarak nasıl bir işlem yapılmaktadır?

2. Söz konusu hediyelerin akıbeti konusunda ulusal basınımızda yer alan haberler ve verilen soru önergelerine rağmen, bir açıklama yapılmamasının gerekçesi nedir? Konuyla ilgili olarak sessiz kalınması ve kamuoyunun bilgilendirilmemesi şeffaflık ilkesi ile ne kadar bağdaşmaktadır? Açıklayınız.

3. Yabancı devlet adamları, kurum ve kişiler tarafından Türk devlet adamlarına ve bürokratlara verilen hediyelere yapılacak işlemler 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 3. ve 14. maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin söz konusu kanunun Cumhurbaşkanlığı makamını bağlamayacağı yönündeki açıklaması bilinmektedir. Kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı makamına verilen hediyelere yapılacak işlemlere ilişkin hukuki bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

4. Söz konusu hediyeleri Kayseride kurulacak bir müzede sergileyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gülün açıklamaları bilinmektedir. Bu müze Cumhuriyetimizin başkenti Ankarada neden kurulmamaktadır?   Kurulması düşünülen bu müze ne aşamadadır?