AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Akaryakıt piyasasına ve vergilendirmeye ilişkin


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.26.12.2008

Saygılarımla.

                                      Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili


Rafineri çıkış fiyatı 45 Yeni Kuruş olan benzin, 1.49YTL ÖTV ve 0.42 YTL KDV eklenince vatandaşa 2.74 YTLye satılmaktadır. Yüksek vergi oranları, vatandaşın benzin yerine motorin ve oto LPGyi tercih etmesine ve
Türkiye'de üretilen benzinin  % 50sinin Yeni Kuruşa yurtdışına satılmasına neden olmaktadır.

Konuyla ilgili olarak;

1.
Benzin tüketimini arttırmak ve vatandaşın daha düşük fiyata benzin almasını sağlamak için planladığınız bir çalışma var mı? Bu anlamda benzinden alınan ÖTVde indirim yapmanız söz konusu mu?

2. Benzinden alınan yüksek vergi nedeniyle iç piyasada satılamayan benzinin yarısı yurt dışına 45 Yeni Kuruşa satılmaktadır. Bu yanlış uygulama devletin vergi gelirlerinde düşüşe neden olmamakta mıdır?

3.
Oto LPG ve motorinin vergileri dolayısıyla da fiyatı benzinden daha düşüktür. Oysaki birçok gelişmiş ülkede benzin fiyatı motorin fiyatından daha düşüktür. Türkiyede benzinden alınan vergilerin yüksek tutulmasının nedeni nedir?

4.
Petrol fiyatları yükseldiğinde bunu hemen benzin fiyatlarına yansıtırken, petrol fiyatlarındaki düşüşü birkaç ay sonra benzin fiyatlarına yansıtmanızın nedeni nedir?