AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

BU NASIL TEŞVİK

Kamuoyunun gündemini uzun zamandan beri meşgul eden Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasa Tasarısı, yürürlüğe girdi. Bu meşguliyet döneminde Tasarı'nın yanlışları ve eksikleri çeşitli kişi ve kurumlarca her platformda dile getirildi. Ancak bunların hiçbiri dikkate alınmadı ve Tasarı bu eksik ve yanlışlarıyla uygulamaya konuldu.

Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasa Tasarısı; kişi başına milli geliri 1500 dolar altında kalan 36 ilde yatırımcılara, vergi ve sigorta primi indirimi, enerji desteği ve bedelsiz arsa ve arazi tahsisi gibi imkanlar sunmaktadır.

Yüksek vergi ve sigorta primleri, pahalı enerji fiyatları vb. sorunlar, Türkiye'de üretim ve yatırımların önündeki en büyük engellerdir. Türkiye'de yatırım yapacak kişilere bu tür kolaylıklar sağlanması özlemle beklenen bir olaydı. Bu illere yatırım yapılacak olması herkes gibi bizleri de memnun etmiştir. Yatırımda teşvike kimse karşı değildir.

Ancak, ya bu Tasarı dışında kalan iller ve buralarda yatırım yapacak olanların durumu ne olacak? Onların günahı ne? Tasarı kapsamı dışında kalan illere yatırım yapılmasın mı? Teşvik Yasası'nın en büyük eksiklerinden biri budur. Eğer bu yasayla Yatırım ve İstihdam teşvik edilmek isteniyorsa, bu uygulama bütün ülkeyi kapsamalıdır.

Burada yapılması gereken öncelikli iş; mevcut yatırımcıları korumak olmalıdır. Siz; önce zor koşullarda üretim yapan üreticiyi, sanayi tesisini korumalısınız ki ondan sonra yeni yatırımcılar gelebilsin.

Yasa kapsamı dışında kalan bazı iller, sanayileşme altyapısını tamamlamış durumda. Örneğin Gaziantep, sanayide altyapı sorunu çözmüş, her türlü ulaşım (karayolu, demiryolu ,denizyolu ) imkanına sahip. Bu tür imkanlara sahip yerlere yatırım yapmak daha az masraflı ve hızlıdır. Bu yasa ile bu imkanlara sahip illere yapılacak yatırımların önü kesiliyor. Bu yasadan ben şunu anlıyorum; Gaziantepli, Kahramanmaraşlı, Elazığlı…yatırımcılar, siz nasıl olsa üretiyorsunuz, biz sizinle ilgilenmiyoruz. Evet, üretiyorlar ama… nasıl zor koşullarda ürettiklerini gelin bu insanlara sorun…

Yasanın bir diğer yanlışı da Teşvik Yasa'sından faydalanacak illerin belirlenmesinde esas alınan ölçüttür. Yasa'dan faydalanacak ilin; Milli gelirden aldığı payın, kişi başına 1500 doların altında olması gerekiyor. Ölçü 1500 dolar olunca ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Teşvik Yasa'sından Afyon, Uşak, Düzce gibi iller faydalanabilirken, sanayi açısından oldukça geri durumda bulunan Tunceli, Elazığ vb. iller yasa kapsamı dışında kalıyor. Acaba, bu durumda olan iller için nasıl bir çözüm düşünülüyor?... Bu tür bir hesap üzerinden yola çıkılırsa, sonuç bu illerimiz açısından hiç de iyi olmaz. İşte bu yüzden, Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası''nın uygulanacağı iller belirlenirken esas alınan ölçütler yeniden gözden geçirilmedir.

2008 yılı sonu ile sınırlandırılan Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası, öngörülen süre açısından da eksiktir. Bu tür bir yasanın uygulaması da en az 10 -15 yıl olmalıdır ki yatırımcılar rahatça yatırım yapabilsinler

Bu tür uygulamalar yapılırken adaletli davranılmalı, diğer illere yapılan haksızlıklar giderilmeli, il bazından ziyade bölge bazlı uygulamalar ile ülke kalkınması sağlanmalıdır .