AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

03.03.2011 Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Anayasa Değişikliği Teklifi ile spor faaliyetlerinin yönetilmesine ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıkların yargı denetimine tabi olmaksızın kesin olarak zorunlu tahkim yolu ile çözülmesinin Kanunla düzenlenebilmesine Anayasal zemin oluşturulmaktadır.