AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

26.01.2011 Kanun Teklifi

Türk Medeni Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile erkek veya kadının onsekiz yaşını doldurmadıkça evlenememesi, hakimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onyedi yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilmesi öngörülmektedir.