AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Türkiye'nin hızla polis devletine dönüştürülmesine ilişkin


             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

                                  Akif EKİCİ

                            Gaziantep Milletvekili

 

Tarafsız basın üzerinde hukuki dayanaktan yoksun iddialarla oluşturulan baskılar, muhalif düşünceye sahip aydın ve yazarların adeta cezaya dönüşen tutuklulukları, polisin öğrenci olaylarında uyguladığı orantısız güç, kabahatler kanunu dayanak gösterilerek halkın yaşam biçimine güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleler, AKPnin ülkeyi bir polis devletine doğru götürdüğü iddialarına neden olmakta ve kamuoyunda endişe yaratmaktadır.


Başbakanın “polis rejimin teminatıdır” sözü, polisin demokratik toplumsal tepkileri çok sert müdahalelerle bastırmaya çalışması, muhalif seslere yönelik operasyonlarını arttırması, polisin “güvenlik” işlevinin büyük bölümünün özel sektöre devredilmiş olmasına rağmen polis sayısının sürekli arttırılması, emniyet harcamalarının bütçeden aldığı payın sürekli büyümesi bu endişeleri doğrular niteliktedir.


Konuyla ilgili olarak;


1. 2003 -2010 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci sayısı nedir? Yazıları nedeniyle hüküm giyen ve cezası ertelenen gazeteci sayısı nedir?


2. 2003 – 2010 yılları arasında yıllar itibariyle ataması yapılan polis sayısı nedir?   2010 yılı itibariyle polis sayısı ve illere göre dağılımı nedir?


3. Türkiyede kaç vatandaşa bir polis düşmektedir? Bu rakam AB ülkelerinde kaçtır?


4. 2003 – 2010 yılları arasında yıllar bazında emniyet harcamalarındaki artışın nedenleri nedir?

Polisten kaynaklı hak ihlalleri nedeniyle AİHMne götürülen dava sayısı nedir? Bunlardan kaçı, ne şekilde sonuçlanmıştır?


5. Türkiyenin AKP iktidarı ile birlikte hızla polis devletine dönüştüğüne ilişkin iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?