AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

28 MARTTA YERELDEN EVRENSELE...

Türkiye yine bir seçim atmosferine girmiş durumda. Türkiye bugüne kadar birçok seçim yaşadı. Hiç kuşkusuz bütün seçimler ülkemiz açısından büyük önem taşıyordu. Ancak, bu seçimleri geçmiş seçimlerden daha önemli kılan nedenler var.

Bunlardan birisi; görüşülmek üzere mecliste bekleyen Kamu Yönetimi Tasarısıdır. Tasarı, merkezi idarenin birçok yetkisini, kaynaklarıyla beraber il özel idareleri ve belediyelere devrediyor. Bu tasarı meclisten geçtikten sonra yerel yönetimler ve yöneticiler çok önemli yetkiler ve imkanlara sahip olacaktırlar. İşte bu geniş yetki ve imkanları gereği gibi kullanabilecek, yerel yönetimleri evrensel değerlerle buluşturabilecek yöneticilerin ve zihniyetin görev başına gelmesi, ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir

Diğer önemli bir neden de Türkiyenin yerel yönetimleri ve iktidarı ile Ulu Önder Atatürkün belirttiği “muasır medeniyet seviyesini” yakalamada geç kalmış olmasıdır. Ülkemiz bu yolda çok zaman kaybetmiştir.

İşte bu nedenlerden dolayı seçmenler,oylarını kullanırken her zamankinden daha dikkatli, daha seçici davranmalıdırlar. Şehirlerini, ilçelerini ve kendilerini aydınlık geleceğe taşıyacaklarına inandıkları çağdaş belediyeciği ilke edinen partilere ve adaylara sahip çıkmalıdırlar.

Belediyeciliği kültürel hizmetlerden soyutlayıp sadece temizlik ve benzeri hizmetlerle sınırlandırmak artık eskimiş bir belediyecilik anlayışıdır. Çağdaş belediyecilik, belediye sınırları içinde yaşayan insanların bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenen belediyecilik anlayışıdır. Kent çevresinde yaşayan insanların ekonomik, siyasal, kültürel, bütün ihtiyaç - hizmet boyutlarıyla ilgilenmek çağdaş belediyelerin görevleridir.

Türkiye yerel yönetimlerde çağdaş belediyecilik anlayışını yaşama geçirmek zorundadır. Bunu başaracak olan da; saydam, etkin, demokratik belediyeciliğin kaynağı olan, Sosyal Demokrasinin, çağdaş programıdır.

Mevcut partiler içerisinde sosyal demokrasinin çağdaş programına sahip olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP )dir. CHP, bugüne kadar Türkiyede gerçekleştirilen her büyük değişim ve atılımda öncülük görevi üstlenmiştir. Zaten belediyecilik, sosyal demokrasinin özünde vardır. Bu noktadan bakıldığında gerek kadroları, gerekse çağdaş programı ile insanların buluşacağı nokta CHP olmalıdır. Kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan, kentlilik bilincine sahip, daha aydınlık, daha yaşanabilir kentler isteyen herkesin CHP çatısı altında toplanmaları gerekmektedir.

Geçen gün bu CHP ile ilgili bu düşüncelerimi doğrulayıcı bir bilgi elime geçti: “CHP Yerel Yönetimler Hizmet Andı.” Bu and; yönetim anlayışı, hizmet anlayışı, kaynak politikası ve sonuç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır

Yönetim anlayışını; “Hiçbir koşulda dürüstlükten,açıklıktan,saydamlıktan ve hesap verilebilir yönetim anlayışından ödün vermeyeceğime;kişisel kişisel malvarlığımı servetimi her yıl alanen açıklayacağıma” hizmet anlayışını ise; “yaşanabilir, güvenli,düzgün alt ve üst yapılı, tarihsel dokusu korunan, insanı eğitimli ve sağlıklı, çevre değerleri ve kentlilik bilinci gelişmiş bir modern kent yapısına katkıda bulunacağıma şeklinde özetleyebileceğimiz and, “kamuoyu önünde onurum üzerine söz veririm” cümlesi ile noktalanmaktadır.

Bu yönetim ve hizmet anlayışı; yıllardan beri halkımızın hasret kaldığı, kentlerimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak olan anlayıştır.

28 Martta, kentlerimizi kurtarmak için, tarihi bir fırsat var önümüzde; Bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek, hepimizin en öncelikli görevidir.