AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

GAZİANTEP'TE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ NACİ TOPCUOĞLU MESLEKYÜKSEKOLULU (II)

Geçen yazımda Türkiyede üniversite sanayi işbirliğine ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu değinmiştim. Bu konuya kaldığımız yerden devam edelim.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu teknopark yanına kurulmuş ilk okul olma özelliğine sahiptir. Bu okulu anlamlı kılan bir diğer özellik ise, Meslek Yüksek Okulunun bir sanayicimiz tarafından yaptırılıyor olmasıdır. Elbette ki ülkemizde bir çok işadamı, hayırsever vatandaşımız okul yaptırmaktadır. Ancak bu okul, üniversite – sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmesi nedeniyle diğer okullardan farklıdır.

İki yıl da tamamlanması planlana okulun şu anki maliyeti yaklaşık 6 trilyon 248 milyar Liradır. İki yıl sonra tamamlandığında bu rakam yaklaşık 10 trilyonu bulacaktır. Dileğimiz okulun daha kısa sürede tamamlanması ve bu tür okluların sayısının ülke genelinde artmasıdır.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda 10 branşta eğitim verilecek, önce Gaziantep sanayinin daha sonra da diğer kentlerin kalifiye elaman ihtiyacı karşılanacak. Meslek Yüksek Okulunda ilk etap; Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Gıda, Plastik dallarında eğitim verilecek. İlerleyen tarihlerde Gaziantep sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümlerde açılabilecektir.

Hafta da iki gün teorik üç gün pratik eğitim verilecek olan okulda öğrenciler uygulamalı eğitim sayesinde teorik bilgilerini pekiştirebilecek hem de okul sonrası işsizlik sorunu yaşamayacak, okulu bitirdiklerinde işleri hazır olacaktır.

Bu gün sadece Gaziantepteki öğrenci sayısı 321.093, Türkiye genelinde ise yaklaşık 16 milyon öğrenci mevcuttur. Bu rakam 2002-2003 öğretim yılında daha da artacaktır. Bu ülkemizin geleceği açısından son derece sevindirici bir olardır. Ancak, bu genlere iyi bir gelecek sağlamak hem devletimizin hem de bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Aksi halde yeni işsizler ordusu yaratmış oluruz.
1.290 bin nüfusuyla bir metropol şehir olan Gaziantep, 100 bine yakın yetişmiş işgücü ile büyük bir üretim potansiyele sahiptir. Buna rağmen, Türk sanayinin olduğu gibi, Gaziantep Sanayiinin de en büyük sıkıntısı ara elaman eksikliğidir. İnanıyorum ki bu MYO, Gaziantepin bu konudaki ihtiyaçlarına önemli çözümler getirecektir.

Türkiyede işsizler ordusuna her gün yenileri eklenmektedir. Bunlar içerisinde yüksek okul ve üniversite mezunlarının sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Bunda hiç kuşkusuz ezbere dayalı ve uygulamadan uzak eğitim sisteminin payı oldukça fazladır. Türk sanayinin yetişmiş, kalifiye insan gücüne şiddetle ihtiyacı vardır. Ancak, bu eğitim sistemi ile bu ihtiyacın karşılanması oldukça zordur. Bunun en iyi çözüm yolu; teori ile uygulamanın iç içe uygulanabileceği bu tür okullardır.

Bizler teknolojiye yaptığımız yatırım kadar insana da yatırım yapmak zorundayız. Çünkü, teknoloji kullanan da insandır. Yetişmiş insan olmadan teknoloji tek başına bir anlam ifade etmez.

Türkiye bir ilk olan bu okulun yapımında başta Naci Topçuoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese Gaziantepli bir sanayici olarak teşekkür ederim. Dilerim bu tür okulların sayısı kısa sürede çoğalır.