AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

GAZİANTEP'TE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ NACİ TOPCUOĞLU MESLEKYÜKSEKOLULU (I)

Ülkemizde üniversite –sanayi işbirliği her platformda dile getirilen, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen konulardan biridir. İlk defa 1980 yılların ortalarında gündeme gelen üniversite-sanayi işbirliği aradan geçen yaklaşık 20 yıllık süre zarfında önemli bir gelişme gösteremedi. Bu süre zarfında Türkiyedeki her ilde bir üniversite kurulmasına rağmen, istenen işbirliğinin gerçekleştirilememiş olması üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir.
Üniversite sanayi işbirliğinden toplumun, üniversitenin ve en önemlisi sanayici olarak bizlerin beklentileri vardır. Batı toplumları üniversite-sanayi işbirliği sonucunda sanayide önemli başarılar elde etmişlerdir.
Bugüne kadar teknoloji geliştirmeyi pek düşünmeyen, teknoloji ihtiyacını transfer ederek gelişen Türk Sanayisi, bundan sonra geldiği noktayı daha ileri taşıyabilmek ve dünya ile rekabet edebilmek için teknoloji ve insana gereken yatırımı yapmak zorundadır.
Türkiyede Üniversite- sanayi işbirliği acilen gerçekleştirilmesi gereken projelerden biridir. Bu işbirliğine hem sanayiimizin hem üniversitelerimizin hem de eğitim sistemimizin ihtiyacı vardır. Bu işbirliğinin topluma sağlayacağı fayda başka bir yazıya konu teşkil edebilecek kadar geniştir. Ben yine de burada birkaçına değinmeden geçemeyeceğim. Bunlar arasında; eğitim ve sanayide, kalite ve verimlilik artması, öğrencilerin daha verimli ve donanımlı yetişmesi, işletmelerimizin ihtiyacı olan kalifiye elaman ihtiyaçlarının karşılanması ve üniversitelerin topluma daha faydalı hale gelmesi sayılabilir.
İşte; Türkiyede beklenilen sanayi hamlesinin gerçekleşmesinin koşullarından biri olan, üniversite- sanayi işbirliğinin oluşturulmasını sağlayacak adımların atılmasında geç kalınmıştır.

Gaziantepte de üniversite- sanayi işbirliği geçmiş dönemlerde Türkiye genelinden farklı bir portre çizememiş, üniversite sanayinin gelişmesine öncülük etme konusunda yetersiz kalmıştır. Gaziantepli sanayicilerin bu konuda gerekli adımları atmış olmasına rağmen, özlenen bu birliktelik bugüne kadar gerçekleşememiştir.

Bu gecikmeye rağmen Gaziantepte, üniversite sanayi işbirliği yolunda önemli bir adım nihayet atılabilmiş, Organize Sanayi Bölge içerisine Meslek yüksek Okulu kurulması için çalışmalara başlanılmıştır.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinde Gaziantep Üniversitesine
( GAZÜ) bağlı olarak kurulacak olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Türkiyede üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Bundan yaklaşık 3.5 yıl önce Naci Beyle Ankaraya seyahat ederken uçakta bu konuyu ilk gündeme getirdiğimde, Naci Bey gerçekten heyecanlanmış ve bu işi yapmaktan büyük gurur duyacağını o zaman söylemişti. 3.5 yıl önce aramızda geçen bu konuşmanın temellerinin bu gün atılmış olması hem sevindirici hem de üzücüdür. Sevindirici olan yanı; üniversite – sanayi işbirliği yolunda önemli bir adımın atılmış olması ve bunun da Gaziantep sanayine sağlayacağı faydalardır. Üzücü olan yanı ise; böyle bir okulun maliyetini karşılayabilecek vatandaşlarımız olmasına rağmen, aradan 3.5 yıl gibi uzun bir zaman diliminin boşa geçmiş olmasıdır.

Naci Topçuoğlu MYOnun 31 bin m2lik arsası da GOSB tarafından tahsis edilmiş,inşaat ve donanımı ise Türkiyenin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan GÜLSAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topçuoğlu tarafından karşılanmaktadır. Bu davranışları ile Gaziantepli sanayici yine örnek bir davranış sergilemiştir.

Bir sonraki yazımda Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu ile ilgili bilgileri ve Gaziantep sanayiine sağlayacağı katkıları aktarmaya devam edeceğim.