AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

13.12.2010 Kanun Teklifi


1971 ve 1980 Darbe Dönemleri ve 28 Şubat 1997 Süreçlerinde Yargı Denetimine Kapalı Yüksek Askeri Şura Kararları ile Silahlı Kuvvetlerden Re'sen Emekli Edilen Subay, Astsubay ve Askeri Memurun Özlük Haklarını Yeniden Düzenleyen Kanun Teklifi

Teklif ile; 12/3/1971-26/1/1974 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca, 12/9/1980 tarihinden sonraki askeri yönetim döneminde ise üçlü kararname ile resen emekliye sevk edilen askeri personel ile 28/2/1997-23/9/2010 tarihleri arasında Yüksek Askeri Şura kararları ile emekliye sevk edilen askeri personelin özlük haklarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.