AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Hastalardan kesilen ilaç ve muayene katkı paylarına ilişkin               TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 11.01.2011

 

 

                                    Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 

AKP iktidarları döneminde “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında birçok değişim gerçekleştirilmiştir. SSKlı hastaların dışarıdan sağlık hizmeti almalarıyla birlikte, vatandaşlarımız her geçen gün artan farklar ödemek zorunda kalmışlardır. Muayene katılım payı, ilaç katkı payı gibi değişik adlar altında ödenen paraların yanında, hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarını da para cezaları kesilmiştir.


Konuyla ilgili olarak;


1. 2009 ve 2010 yıllarında vatandaşlarımızın hastanelere ödedikleri “muayene katkı payı” tutarı ne kadardır?


2. 2009 ve 200 yıllarında vatandaşlarımızın eczanelere ödedikleri “ilaç katkı payı” tutarı ne kadardır?


3. 2009 ve 2010 yıllarında özel sağlık kuruluşları ve eczanelere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen para cezalarının tutarları ayrı olmak üzere ne kadardır?


4. 2009 ve 2010 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç, özel sağlık kuruluşu, devlet ve üniversite hastanelerine ödediği toplam sağlık giderlerinin miktarı ayrı ayrı olmak üzere ne kadardır?


5. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2009 ve 2010 yıllarındaki toplam prim gelirleri ne kadardır?


6. Sosyal Güvenlik Kurumunun 2009 ve 2010 yıllarındaki toplam sağlık harcaması ne kadardır?