AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

İşsizlik Fonu'nun amaç dışı kullanımına ilişkin

 

 

 

              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 07.01.2011

 

 

                                    Akif EKİCİ

                                Gaziantep Milletvekili

 

Temel amacı işsiz kalan sigortalının ve ailesinin asgari düzeyde geçimini sağlamak olan “İşsiz­lik Sigortası Fonu”ndan yararlandırılan işsiz sayısının sınırlı olması ve fonun kuruluş felsefesine aykırı olarak başka alanlarda kullanılması kamuoyunun tepkisine neden olmaktadır.


İşsiz sayısının sürekli arttığı, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştığı bir dönemde işsizlik sigortasından daha fazla kişinin yararlanması için düzenlemeler yapılmadığı gibi, çeşitli yasal düzenlemeler ile fonun amacı dışında kullanılmasının yolu açılmıştır.


Konuyla ilgili olarak;

 

1. 2002 – 2010 yılları arasında, yıllar bazında İşsizlik Sigortası Fonunda toplanan kaynak miktarı nedir?


2. 2002 – 2010 yılları arasında, yıllar itibariyle işsizlik sigortasından yararlanmak için başvuruda bulunan kişi sayısı nedir? Bu kişilerden kaçı işsizlik sigortasından yararlanabilmiştir?


3. 2002 – 2010 yılları arasında, yıllar itibariyle işsizlik sigortası fonundan yararlanan işsizlere yapılan toplam ödeme miktarı nedir, Fon gelirlerinin yüzde kaçına tekabül etmektedir?


4. 2002 – 2010 yılları arasında, yıllar itibariyle İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlik ödeneği dışında hangi alanlarda kullanılmıştır?


5. İşsizlik sigortasına erişimin kolaylaştırılması, işsizlik ödeneği miktarının arttırılması ve süresinin uzatılması amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir?