AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

TPAO'daki fazla mesai ücreti ödemelerine ilişkin


           TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 29.12.2010

 

 

                                   Akif EKİCİ

                              Gaziantep Milletvekili

 

Milli petrol şirketimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında (TPAO), gerek “personeli gençleştirme” politikası adı altında deneyimli personelin resen emekli edilmesi suretiyle, gerekse “personeli kurumda tutma” amacıyla mevzuatta belirlenen süre ve katsayının üzerinde fazla mesai ücreti ödemek yoluyla kurum zararına neden olunmaktadır.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre TPAO tarafından mevzuata göre yıllık 270 saat fazla mesai yazılabilecek çalışanlara 630 saat fazla mesai yazılmakta, haftalık fazla mesai için yüzde 25 yerine yüzde 100 fazla ücret verilmektedir. Mevzuatın çok üstünde fazla mesai ücreti ödenen personel arasında idari birimlerde çalışanların da olması Teftiş Kurulu tarafından tespit edilen bir diğer husustur.


TPAO mevzuatlarına aykırılık teşkil eden tüm bu uygulamalar karşısında Kurum Genel Müdürü kendisini "Mevzuata ve Teftiş Kurulu kararlarına uymak zorunda olmadığını" söyleyerek savunmaktadır.


Konuyla ilgili olarak;


1. 2008 –2009 yıllarında TPAOdan emeklilik yaşını doldurmadığı halde resen emekli ettirilen personel sayısı nedir? Bu kişilerden kaçı kurum aleyhine tazminat davası açmıştır? Bu davalardan kaçı Kurum aleyhine sonuçlanmıştır? Kaybedilen davalar sonucunda toplamda ne kadar tazminat ödenmiştir?


2. 2008 – 2009 yıllarında TPAOda personele ödenen toplam fazla mesai ücreti ne kadardır?

Fazla mesai ücreti ödenenler arasında arazide çalışan personel dışında, idari birimlerde çalışan kişiler de olduğu iddiaları doğru mudur?


3. İdari birimlerde görev aldığı halde fazla mesai ücreti ödenen kaç kişi vardır? Bunlar kimlerdir? Bu kişilere 2008 ve 2009 yıllarında toplamda ne kadar fazla mesai ücreti ödenmiştir?


4. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, TPAOda mevzuatta belirlenen süre ve katsayıların üzerinde fazla mesai ücreti ödendiği tespit edilmesine karşın herhangi bir idari ve cezai yaptırım istenmemesi çelişkili değil midir?


5. Mevzuatlara ve Teftiş Kurulu kararlarına uymak zorunda olmadığını belirten Genel Müdür TPAOyu neye göre yönetmektedir?