AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Yeni ihdas edilen hukuk müşaviri kadrolarına yapılan atamalara ilişkin


            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 02.12.2010

 

 

 

                                    Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 


1. 6009 sayılı Kanunun 54. Maddesi uyarınca TBMMde “hukuk müşavirliği” kadroları ihdas edilmiştir. T.C Anayasasının 128inci maddesinin 2inci fıkrasında memurların görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği hükme bağlanmış olmasına rağmen, 6009 sayılı Kanunda, bu kadroların görev ve sorumlulukları düzenlenmemiştir. Buna göre, 6009 sayılı Kanunla ihdas edilen “hukuk müşavirliği” kadrosunun hukuki dayanağı nedir? Hukuk müşavirlerinin görev ve sorumlulukları hangi yasal düzenlemede yer almıştır?

 

2. 6009 sayılı Kanunla ihdas edilen hukuk müşavirliği kadrolarına atama yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu atamalarda hangi kriterler esas alınmıştır?

 

3. Hukuk müşavirliği kadrolarına atama yapıldıysa, yapılan bu atamalar hangi tarihte gerçekleşmiştir ve kimler atanmıştır? Atananlar göreve başlamış mıdır? Başladıysa hangi tarihte başlamıştır? Hukuk müşaviri olarak atananlardan, bu göreve başlamayıp, başka birimlerde görevlendirilenler var mıdır? Varsa bunlar kimlerdir?

 

4. TBMMde hukuk müşavirliğine yapılan atamaların siyasi olduğu şeklindeki iddiaları doğru buluyor musunuz?