AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Cumhurbaşkanlığının ve Başbakanlığın harcamalarındaki artışa ilişkin


 

 

              TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 28.12.2010

 

 

 

 

                                 Akif EKİCİ

                             Gaziantep Milletvekili

 

AKP iktidarları döneminde, gerek Sayın Başbakan gerekse Hükümet yetkileri tarafından sık sık dile getirilen konulardan biri de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan savurganlığa son verileceği iddiasıdır. Bu açıklamalara karşın, söz konusu dönemde sürekli yenilenen lüks makam araçları, uçak filosuna yeni uçaklar eklenmesi ve konut tadilatları gereksiz harcamaları doruk noktaya çıkarmıştır. Usulsüz ihaleler, iktidar ve yakın çevresine yapılan kıyaklar gazete manşetlerine konu olurken, yüksek harcamaları ile dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı makamına yaptırılan lüks yat yeni tartışmalara neden olmuştur.

 

Konuyla ilgili olarak;

 

1. 2007-2009 yılları arasında başbakanlığa alınan araç sayısı nedir? Bunun için yapılan harcama tutarı nedir?

 

2. Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Başbakanlık konutunun tadilatı ve tefrişatı için yapılan harcama miktarı nedir?

 

3. Bu harcamalardaki artışın nedeni nedir? 10. Cumhurbaşkanı döneminde azalan bu harcamalar yeni dönemde neden artmıştır?

 

4. Ülkemizde 4 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı, milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı göz önüne alındığında, makam araçlarına ve konutlara yapılan yüksek harcamalar kamu vicdanını yaralamayacak mıdır?

 

5. Her iki kuruma ait harcama tablosu, Sayın Başbakan ve Hükümet yetkilerinin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında savurganlığa son verileceği vaatlerinde samimi olmadıklarını göstermiyor mu?

6.
Cumhurbaşkanlığına yapılmakta olan lüks yatın maliyeti ne olacaktır? Bu yat hangi ihtiyaca binaen yapılmaktadır? Bu yatın Cumhurbaşkanlığına günlük ve yıllık maliyeti ne olacaktır?

 

7. Hükümetin kaynak yetersizliği gerekçesiyle memura, emekliye zam vermediği bir dönemde bu tür harcamaların yapılması doğru mudur? Bu durum iktidarın halkın sorunlarından uzaklaştığı iddiasını doğrulamıyor mu?