AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

ANADOLU KAPLANI GAZİANTEP YARALI...

Gaziantep; Mezopotamya ve Akdeniz gibi ilk uygarlıklara beşiklik etmiş, iki bölgenin kavşak noktasında kurulmuş ve kurulduğu günden beri de bölgesinin tarihine, ekonomisine ve sosyal yapısına her zaman yön vermiştir.
Modern altyapı olanakları, girişimci insanlarının dinamizmi ve tarihten günümüze kültürel zenginlikleri ile Güneydoğunun üretim merkezi olan Gaziantep, Anadolu Aslanları”nın da başını çekmektedir.
Gaziantepin ticari alandaki önemi; kendi öz kaynaklarıyla oluşturduğu sanayi potansiyelinden gelmektedir.
İlk Organize Sanayi Bölgesine 1969 yılında kavuşan Gaziantep insanı, sürekli daha iyiye ve ileriye ilkesiyle kısa zamanda IV Organize Sanayi Bölgesine sahip oldu.

Faaliyette olan I. II. ve III. Bölge, toplam 12 milyon metrekare alana sahip ve bu üç bölgede 465 firma faaliyet göstermektedir. Şuan GOSBde, 65 bin işçi istihdam edilmekte ve bu işletmeler ayda 115 milyon kw/h elektrik tüketmektedir.

Yakında faaliyete geçecek olan ve 12 milyon metrekare alana sahip IV. OSB ile hedeflenen; 1000 işyeri ve 100.000 istihdam yaratmaktır.

Tekstilden gıdaya, kimyadan, makineye ve yedek parçaya, çok geniş bir sektörel yelpazeye sahip olan Gaziantep Sanayisi , bugün Dünyanın yaklaşık 110 ülkesine, yüzlerce kalem mal ihraç etmektedir.

Gaziantep, son zamanlarda, ülkemizin birbiri ardına yaşamış olduğu siyasal ve ekonomik krizlere direnmiş ve kendi imkanları ile bu krizlerden kurtulmayı başarmıştır. Ancak; Olası Irak- ABD savaşı nedeniyle durgunlaşan sanayi üretimi, aşırı kar yağışları sonucu büyük bir yara almıştır.

23-26 ŞUBAT 2003 tarihleri arasında son 35 yılın en yoğun kar yağışı sonucu, bölgemizdeki kar kalınlığı 1 metreye yaklaşmış, metrekareye 150 kğ kar düşmüştür. Organize Sanayi Bölgemiz “afet bölgesi” haline gelmiştir. Aşırı kar yağışı, Organize Sanayi Bölgemizde 55 Adet fabrikanın çatı ve duvarlarının çökmesine, makinelerin, hammadde ve ürünlerin enkaz altında kalmasına neden olmuştur.

Özellikle; 7 büyük fabrikada makina kayıplarına, inşaat çökmelerine sebep olan yağışlar sonucu, 1 çalışanımız da hayatını kaybetmiştir.

Bu doğal afet sonucu; bölgemizde 4-5 Bin kişi işini kaybetmiş, hasarlı fabrikaların bir kısmı üretimi tamamen durdurmak , bir kısmı da yüzde on ( %10) gibi çok düşük kapasitede çalışmak zorunda kalmıştır. Bu tabii afetle birlikte, uzun zamana yayılabilecek büyük çaplı istihdam ve üretim kayıpları meydana gelmiştir.

Milyon dolarlarla ifade edilebilecek maddi hasarın boyutu, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra tam olarak ortaya çıkacaktır. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Gaziantep, afet bölgesi ilan edilmelidir. Bugüne kadar Gaziantep insanı devletten ciddi anlamda bir talepte bulunmamıştır. Kendi göbeğini her zaman kendisi kesmiş ve krizlere büyük bir direnç göstermiştir.

Ama bu sefer durum farklı. Zaten, olası ABD-Irak savaşı nedeniyle yeni bir kriz başlamış durumdaydı ve sanayicimiz bunun önlemlerini almaya çalışıyordu. Kar felaketine sanayicilerimiz hazırlıksız yakalandı. Kar yavaş yavaş kalkıyor ama geride bıraktığı yıkım duruyor. Bir çok fabrikanın bacası tütmez, makinaları çalışamaz durumda.

İşte bu yüzden; devletimiz Gaziantepli Sanayiciye sahip çıkmalı, bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmamalıdır.