AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

ŞY'de yaşanan ve yolcu hayatını riske atan yanlış politikalara ilişkinTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 09.11.2010

Saygılarımla.

                          Akif EKİCİ
                         
Gaziantep Milletvekili

Önceden başarıları ile adından sıkça bahsettiren Türk Hava Yolları (ŞY), son zamanlarda yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan hataları konu edinen haberlerde yer almaktadır. “İniş takımlarını kapatmadan uçan kaptan”,  “Uçaklar havada çarpışıyordu”, “ŞY uçağı Brükselde motorunu sürttü”, “ŞY Ist-Oslo seferi için kalkış yapan B737-800 kuyruğunu sürttü”, “İkinci pilotun illegal uçuş konusu” gibi başlıklar ŞYnin içinde bulunduğu içler açısı durumu ortaya koyan haberlerden sadece bir kaçıdır.

Bu durum 5 yıldızlı havayolu olmak iddiasındaki ŞYnin “hatalarının 5 yıldızlı olduğu” yorumlarını artırmaktadır. Konunun uzmanları “ŞY yönetiminin sadece uçak sayısını arttırarak, konfor sağlayarak ve iyi ikramlarda bulunarak 5 yıldızlı hava yolu olma hedefine ulaşacaklarını sandıklarını,   havacılığın olmazsa olmaz koşulu olan ‘ uçuş emniyet ve güvenirliliği konusuna gereken önemi vermediklerini” dile getirmektedirler.

%49.2si kamuya ait olan ŞYde yaşanan sorunlar, yolcu sayısı ve ŞY markasını olumsuz yönde etkileyerek kamu zararına yol açmaktadır. Bu konuda verilen soru önergeleri ise ilgili Bakanlık tarafından ŞY faaliyetlerinin özel hukuk hükümlerine tabii olduğu gerekçesiyle yanıtsız bırakılmaktadır.   Bu şekilde hem yolcuların can ve mal güvenliğini tehdit eden, hem de ŞYnin gelir ve prestij kaybına yol açan sorunlar ötelenmekte ve kamuoyunun bilgisinden kaçırılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak;

1.    ŞYde görev yapan pilotların yeterlilikleri, uçuş denetimi gibi konular hangi kurumumuzca yapılmaktadır? Eğer bu denetimler bir kamu kurumu tarafından yapılıyorsa, ŞYde pilot hatalarından kaynaklanan olaylar kimin sorumluğundadır?

2.  
Türk Hava Yollarına son bir yılda kaç uçak alınmıştır? Ülkemizin hava ulaşım alt yapısı bu kadar uçağı kaldırabilecek durumda mıdır? Yaşanan kazaların ve hataların, yeterli apron ve hava ulaşımı alt yapısına sahip olmamamızdan kaynaklandığı iddiası doğru mudur?

3.   Can ve ulaşım güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda ŞYnin özel hukuk statüsüne tabi olduğu gerekçesiyle bu kurumumuzda yaşanan sorunlara ilişkin soru önergelerinin yanıtsız bırakılması doğru bir yaklaşım mıdır?

4.
ŞYnin rezervasyon ve uçuş bilgileri verilen 24 saat telefonla hizmet hattında, VIP bölümünde, yetkili satış ofislerinde çok ciddi sorunlar yaşanmakta, önemli hatalar yapılmakta, gerekçe olarak ise personel devir hızının yüksekliği gösterilmektedir. ŞYye son bir yıl içerisinde alınan personel sayısı nedir? Mezuniyetleri ve başlatıldıkları görevler nelerdir? Kaç personelin işine hangi nedenle son verilmiştir?

5.   Son bir yılda personel deneyimsizliği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin kuruma ulaşan şikâyet sayısı nedir?