AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

HSYK üyeliği seçiminde Adalet Bakanlığı'nın baskısına ilişkinTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 14.10.2010


Saygılarımla.

 

                             Akif EKİCİ
                             Gaziantep Milletvekili

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 7 üyesi, 17 Ağustos 2010 tarihinden beri fiilen çalıştırılmadığı için görevlerinden istifa etmiştir. Söz konusu istifalara ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, HSYKnın fiilen çalıştırılmadığına ilişkin iddialar yalanlanmıştır. Oysaki istifa eden HSYK üyeleri düzenledikleri basın toplantısında,  Kurulun çalışmalarının fiilen engellenmesi nedeniyle duyulan rahatsızlığı Adalet Bakanlığına yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettiklerini belirtmişlerdir.

Yaşanan istifa sürecini “istifa etmekte geç kaldıklar” diye yorumlayan Adalet Bakanlığının, 17 Ekim Pazar günü gerçekleşecek HSYK seçimleri için adaylarını belirlediği, bu adaylara ilişkin listeyi bütün adliyelere aracılar vasıtasıyla ulaştırdığına ilişkin haberler basınımızda geniş yer bulmuştur. Bu haberlerin devamında “avukat ve savcılara ulaştırılan listelerin onaylanması gerektiği aksi halde kendileri için iyi olmayacağı” mesajının verildiği iddiaları yer almaktadır. Yapılan yorumlarda “Adalet Bakanlığı HSYK için belirlediği isimleri onaylaması için avukat ve savcıları tehdit etmektedir” denilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1.
01.01.2010 tarihinden itibaren, Adalet Bakanlığı Müsteşarının katılımı olmadığı için ertelenen HSYK toplantı sayısı kaçtır? Tarihleri nedir? Adalet Bakanlığı Müsteşarının bu toplantılara katılmama nedenleri nelerdir? Adalet Bakanlığı Müsteşarının veya kendisine vekâlet edecek bir kişinin bulunmaması nedeniyle HSYK toplantılarının ertelenmesi Kurulun çalışmasını fiilen önlemek anlamına gelmiyor mu?

2.  Kurulun fiilen çalıştırılmaması nedeniyle seçilmiş üyeler tarafından Adalet Bakanlığına kaç yazı gönderilmiştir? Bu yazıların tarihleri ve içerikleri nedir? Adalet Bakanlığı tarafından bu yazılara verilen cevaplar nelerdir?

3.  Adalet Bakanlığı tarafından 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek HSYK seçimleri için bir liste oluşturulduğu ve aracılar vasıtasıyla bu listelerin Türkiyedeki tüm adliyelere gönderildiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu durum yargı bağımsızlığı ve evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşır mı?

4.  Adalet Bakanlığı tarafından HSYK üyeliği seçimleri için belirlenen listenin avukat ve savcılara tehdit yoluyla kabul ettirilmeye çalışılması AKPnin adalet ve demokrasi anlayışından mı kaynaklanmaktadır? AKP kendi hukuk sistemini mi yaratmaya çalışmaktadır?

5.  Hukukun yürütmenin tahakkümü altına girmesi demokrasimizi ve devletimizin temel kuruluş ilkelerini zedelemez mi?

6.  Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen HSYK üye listesine onay vermeyen avukat veya savcılar için ne yapılması düşünülmektedir? Taraf olmayan yargı mensupları bertaraf mı edilecektir

7.  Adalet Bakanlığı tarafından HSYK üyeliği için belirlenen isimler hangi kriterler gözetilerek seçilmiştir? Bu isimler üzerinde ısrar edilmesinin nedeni nedir? HSYK üyesi olarak seçilmeleri durumunda, Adalet Bakanlığının bu kişilerden beklentisi ne olacaktır?

8. Yeni HSYK üyelerinin seçimi için Adalet bakanlığı tarafından yürütülen süreç adil ve tarafsız olması gereken Adalet Bakanlığını “adaletsizliğin kaynağı” haline getirmez mi?