AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Halk sağlığını tehdit eden bakterili etlerin tüketime sunulmasına ilişkin             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 24.09.2010


Saygılarımla.

 

 

                                    Akif EKİCİ

                               Gaziantep Milletvekili

 

Halk sağlığını tehdit eden, hamile bayanlarda düşük tehlikesine neden olan listeria ve salmonella bakterilerini ihtiva eden 12 ton hamburger etinin bulunamadığına ilişkin haberler günlerdir medyada yer almakta ve kamuoyunda paniğe yol açmaktadır.


Protein açısından zengin ve sağlıklı yaşam için mutlaka tüketilmesi gereken et ve et ürünleri hükümetin yanlış politikaları sonucu fahiş fiyatlara tırmanmış, bu durum da kaçak et, at ve eşek eti, bakterili etlerin piyasaya sürülmesine neden olmuş ve halkın sağlığıyla oynanmıştır.


Medyaya yansıyan haberlerden,   Tarım Bakanlığının et piyasasında oynanan bu tür tehlikeli oyunlardan bihaber olduğu, denetimlerin yetersiz kaldığı, ancak yapılan bir şikâyet üzerine harekete geçtiği anlaşılmaktadır. Bu skandalın en vahim boyutunu ise skandala et piyasasına hâkim büyük markaların adının karışması oluşturmaktadır. Tedarik zincirinde yer alan tüm şirketlerin halka bakterili et sunmadaki sorumluğu birbirine atması ve Tarım Bakanlığı tarafından hala tatmin edici bir açıklama yapılmaması söz konusu olayın vahametini daha da arttırmaktadır.

 

 

Konuyla ilgili olarak;


1. Listeria ve salmonella bakterileri ihtiva eden 12 ton etten Bakanlığınız ne zaman ve ne şekilde haberdar olmuştur? Tarım Bakanlığının 12 ton bakterili etten bir şikayet üzerine haberdar olduğu ve harekete geçtiği iddiaları doğru mudur?

1. Listeria ve salmonella bakterileri ihtiva eden 12 ton etten Bakanlığınız ne zaman ve ne şekilde haberdar olmuştur? Tarım Bakanlığının 12 ton bakterili etten bir şikayet üzerine haberdar olduğu ve harekete geçtiği iddiaları doğru mudur?


2. Söz konusu olayda, Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanının altında imzası olan soruşturmadan haberdar olmadığını açıklaması ise kamuoyunda bu skandalın sektörde yer alan firmalardan bazılarının ticari itibarlarının zedelenmesi için planladığı yönünde spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu iddialar doğru mudur? Değil ise, soruşturmadan haberdar olmadığını beyan ederek Bakanlığınızı zan altında bırakan söz konusu bürokrat hakkında ne tür bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

2. Söz konusu olayda, Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanının altında imzası olan soruşturmadan haberdar olmadığını açıklaması ise kamuoyunda bu skandalın sektörde yer alan firmalardan bazılarının ticari itibarlarının zedelenmesi için planladığı yönünde spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu iddialar doğru mudur? Değil ise, soruşturmadan haberdar olmadığını beyan ederek Bakanlığınızı zan altında bırakan söz konusu bürokrat hakkında ne tür bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?


3. Bu süreç içerisinde Bakanlığınız tarafından gerek idari, gerekse adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ne aşamadadır? Elde edilen bilgi ve bulguları kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

3. Bu süreç içerisinde Bakanlığınız tarafından gerek idari, gerekse adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ne aşamadadır? Elde edilen bilgi ve bulguları kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?


4. Halkın adeta paniklemesine yol açan bu olay karşısında aldığınız tedbirler nelerdir? Kamuoyunu rahatlatmak adına; 12 ton etin tedarik zincirinin hangi aşamasında bakteri ürettiğine, bunun sorumluluğunun kimden kaynaklandığına, sorumlulara yönelik ne tür cezai yaptırımlar uygulandığına ve bu etlerin akıbetinin ne olduğuna ilişkin sağlıklı, net, tatmin edici bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

4. Halkın adeta paniklemesine yol açan bu olay karşısında aldığınız tedbirler nelerdir? Kamuoyunu rahatlatmak adına; 12 ton etin tedarik zincirinin hangi aşamasında bakteri ürettiğine, bunun sorumluluğunun kimden kaynaklandığına, sorumlulara yönelik ne tür cezai yaptırımlar uygulandığına ve bu etlerin akıbetinin ne olduğuna ilişkin sağlıklı, net, tatmin edici bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

5. Bir yandan GDOlu sebze ve meyvelerin, diğer yandan kanserojen madde içeren ambalajlar içindeki süt ve süt ürünlerinin, ağır metal kalıntısı olan balık ve deniz ürünlerinin, en son ise şaplı ve bakterili et ve et ürünlerinin halkın tüketimine sunulması, AB ile müzakerelerde açılan 13. başlık olan “gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı” ile örtüşmekte midir?

5. Bir yandan GDOlu sebze ve meyvelerin, diğer yandan kanserojen madde içeren ambalajlar içindeki süt ve süt ürünlerinin, ağır metal kalıntısı olan balık ve deniz ürünlerinin, en son ise şaplı ve bakterili et ve et ürünlerinin halkın tüketimine sunulması, AB ile müzakerelerde açılan 13. başlık olan “gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı” ile örtüşmekte midir?