AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Valilerin iktidar partisinin mensubu gibi davranmalarına ilişkin


             TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 31.08.2010


Saygılarımla.   

 

 

                                      Akif EKİCİ

                                 Gaziantep Milletvekili

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7. maddesi devlet memurlarının bir siyasi partiye üye olmasını ve herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararını veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmasını yasaklamaktadır. Aynı zamanda devlet memurlarının görevlerini yürütürken tarafsız olmalarını düzenlemektedir.


Ancak, özelikle 2009 Mart yerel seçimleriyle birlikte, bazı valiler kamu kaynaklarını AKP iktidarının lehine kullanmaya, iktidar partisinin sözcüleri gibi konuşmaya başlamışlardır. Valilerin iktidar partisinin il başkanı gibi çalışması, hem kamu hizmetlerinin vatandaşa eşit olarak ulaşmasını engellemekte ve demokrasimizin sağlıklı olarak işlemesi, gelişmesi açısından ciddi tehdit oluşturmakta, hem de kamuoyundan büyük tepki almaktadır.


Konuyla ilgili son örnek, Şanlıurfada yaşanmıştır. Şanlıurfada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tamer Yıldızın konuşmasının uzaması üzerine, Şanlıurfa Valisinin talimatıyla, teravih namazı başlatılmayarak, vatandaşlar ve cami imamı 1 saat 15 dakika bekletilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak;


1. Bir bakanın teravih namazına gecikmesi nedeniyle, cemaatin ve imamın Valinin emriyle 1 saat 15 bekletildiği iddiası doğru mudur? Faşist ülke yönetimlerinde görülebilecek türden bu uygulamaların son zamanlarda artmasının nedeni nedir? Bu uygulama din ve vicdan hürriyetiyle bağdaşır mı?

1. Bir bakanın teravih namazına gecikmesi nedeniyle, cemaatin ve imamın Valinin emriyle 1 saat 15 bekletildiği iddiası doğru mudur? Faşist ülke yönetimlerinde görülebilecek türden bu uygulamaların son zamanlarda artmasının nedeni nedir? Bu uygulama din ve vicdan hürriyetiyle bağdaşır mı?

 

2. İlgiyi valiyi görevden almayı düşünüyor musunuz? Halkın ibadetini zamanında ve doğru bir şekilde yaşamasına engel olan ilgili Bakan hakkında ne tür bir işlem yapacaksınız?

 

3. Şanlıurfa Valisinin, 26 Ağustos tarihinde Şanlıurfada bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Ekerin referandum çalışmalarına katıldığına, siyasi toplantılara iştirak ettiğine yönelik haberler de basına yansımıştır. Açıkça kanunlarımıza aykırı olan bu eylemleri için, ilgili Vali hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?

 

4. Daha önce de, başka bir ilimizin Valisi, “hükümetin valisi” olduğunu açıklamıştı. Bu tür açıklamalar yukarıda belirtilen kanunlara aykırı değil midir? Bu kamu görevlileri hakkında neden soruşturma açılmamıştır?

 

5. Valilerin iktidar partisinin il başkanı gibi çalışması diğer kamu görevlileri için olumsuz örnek oluşturmaz mı? Valilerin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin valisi gibi görev yapması için ne tür önlemler alınacaktır?