AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanının yurt dışı seyahatlerine ilişkin




            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 20.07.2010

Saygılarımla.

                                     Akif EKİCİ
                                Gazinantep Milletvekili

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in yurt dışına yaptığı seyahatler zaman zaman basına yansımaktadır. Ancak bu gezilerin hangi amaçla düzenlendiği, seyahat masraflarının kim tarafından nasıl karşılandığı konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmemektedir. Oysaki AB'ye tam üyelik yolunda ilerleyen ülkemizde yerel yönetimlerin şeffaf ve açık olması, faaliyetlerini halk ile paylaşması büyük önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1. 1 Ocak 2009 - 31 Temmuz 2010 tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey kaç defa yurt dışı seyahati gerçekleştirmiştir? Bu seyahatlerinde hangi ülkelere/şehirlere gitmiştir?

2. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey bu 19 aylık sürede toplam kaç gün yurt dışında bulunmuştur?

3. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in bu tarihler arasında gerçekleştirdiği yurt dışı seyahatlerinin amacı nedir? Bu seyahatlerin Gaziantep'e ne gibi katkıları olmuştur?

4. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey 1 Ocak 2009 - 31 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yurt dışı gezilerinin kaçında resmi görev nedeniyle bulunmuştur? Bu resmi görevler nelerdir?

5. Bahsedilen tarihler arasındaki seyahatlarin herbirinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'e kaç kişilik heyet eşlik etmiştir? Bu kişilerin tüm seyahat masrafları nasıl karşılanmıştır?

6. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in ve beraberinde bulunan heyetin söz konusu yurtdışı seyahatlerinin gidiş-geliş yol ücreti, konaklama, yeme-içme, vs giderleri ne kadardır?

7. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in yurt dışı seyehatlerinden aldığı toplam harcırah bedeli ne kadardır?