AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

TRT'nin aylık dergisine ilişkin


               TÜRKİYE BÜYÜL MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 09.07.2010

Saygılarımla.

 

 

                                         Akif EKİCİ

                                  Gaziantep Milletvekili

 

Kamu yayıncısı kimliğinden hızla uzaklaşarak AKP iktidarının sesi haline gelen  Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu (TRT) tarafından iktidarı yüceltmek, muhalefeti sindirmek, halkın gözünde küçük düşürmek amacıyla yapılan yayınlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. AKPnin halk desteğini kaybetmeye, CHPnin ise yıldızının parlamaya başladığı bir dönemde TRTnin bu çabaları başarısız olmakla birlikte, halkın verdiği vergilerin taraflı, boş yayınlar için harcanması vatandaşlarımızın tepkisini çekmektedir.


TRT, aylık dergisi Tele-Vizyonun Temmuz sayısında Türkiyenin siyasi geleceğini bir astrologa yorumlatmak suretiyle hem devlet kurumu ciddiyetinden uzaklaşmış hem de iktidar ve iktidarın kurumu haline gelen “TRT fallardan medet ummaya başladı” yorumlarına neden olmuştur.


Konuyla ilgili olarak;


1. Önceki sayısında da CHP Genel Başkanını hedef alan Tele-Vizyon Dergisi kaç adet basılmaktadır? Basım ve dağıtım maliyeti nedir? Aylık kaç adet satmaktadır?


2. Tele-Vizyon Dergisinin Temmuz sayısında yer alan “Türkiyenin yıldızı parlıyor” başlıklı yazı ile okuyuculara verilmek istenen nedir? Bu yazı hangi amaçla hazırlanmıştır?


3. Bahsedilen yazıda yorumlarına yer verilen astrologa herhangi bir ücret ödenmiş midir? Ne kadar ödenmiştir?


4. Türkiyenin yıldızının parlayıp parlamadığını anlamak için istatistiksel veriler yerine astrolog yorumlarına başvuran TRTnin bu tercihi devlet ciddiyeti ile bağdaşmakta mıdır?


5. Halktan toplanan vergileri yandaş gazetecilere, izlenmeyen programlara hoyratça dağıtan TRT, şimdi de bu paraları falcılara mı harcamaktadır?