AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

MEB tarafından Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne uygulanan sansüre ilişkin

 

            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukcu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 29.06.2010


Saygılarımla.

 

                                   

 

                                      Akif EKİCİ

                                Gaziantep Milletvekili

 

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2004 yılında yayınladığı bir genelge ile “100 Temel Eser” arasında gösterdiği ve ünlü seyyah Evliya Çelebinin kaleme aldığı Seyahatnamenin Bakanlık tarafından müstehcen bulunarak toplatılmak istendiğine ilişkin haberler basında yer almıştır.


AKP iktidarının sanat eserleri ve bilimsel çalışmalara karşı sansürcü tutumu daha önce yaşanan örneklerle de görülmüştür. TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik Dergisinin Mart 2009 sayısının kapağı Darwine ayrıldığı için değiştirilmiştir.

Eserleriyle tarihimize ve kültürümüze ışık tutan, uluslar arası düzeyde kabul gören, Avrupa Konseyinin “21. yüzyılda insanlığa yön veren en önemli 20 kişiden biri” olarak seçtiği Evliya Çelebinin Seyahatnamesine karşı uygulanan toplatma kararı AKP iktidarının zihniyetini ortaya koymakla birlikte, ülkemizin uluslar arası saygınlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

      

Konuyla ilgili olarak;

 

1. Avrupa Konseyinin 21. yüzyılda insanlığa yön veren en önemli 20 kişiden biri olarak seçtiği ünlü seyyah Evliya Çelebi´nin Seyahatnamesinin, MEB atarafından müstehcen bulunarak toplatıldığı iddiaları doğru mudur? Gerekçesi nedir?

 

2. Söz konusu eserde müstehcen bulunan bölümler hangileridir? Bu bölümlerin müstehcen bulunması ile ilgili kriterler nedir?

 

3. Bu karar Milli Eğitim Bakanlığının hangi kurullarında alınmıştır? Bu kurulda uzman kaç tarihçi ve kültür adamı yer almıştır? Görev ve unvanları nedir?

 

4. Yıllardır ders kitaplarında yer alan eser müstehcen ise toplatılmak için neden 6 yıl beklenmiştir? 2010 yılında uygulamaya konulan toplatılma kararı AKP iktidarının eksen kaymasından mı kaynaklanmaktadır?


5. Bu esere öğrencilerin internet üzerinden kolayca ulaşmaları mümkündür. Dolayısıyla, söz konusu eserle ilgili internet sitelerine de bir yasaklama getirilecek midir?

 

6. AKP hükümetleri döneminde müstehcen bulunarak toplatılan başka kitaplar ya da kaynak eserler var mıdır? Hangi eserlerdir ve yazarları kimlerdir?

 

7. Sansürle tarihi gerçekler ne kadar saklanabilir? Bu karar AKPnin zengin ve onurlu tarihimizi kabullenmemesinden mi kaynaklanmaktadır?

 

8. Bu tür uygulamaların örnekleri çağdaş ve laik eğitimi benimsemiş gelişmiş batı toplumlarında var mıdır?