AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Başbakan'ın artan koruma masraflarına ilişkin


 

 

            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 25.06.2010


Saygılarımla.

 

 

                                  Akif EKİCİ

                              Gaziantep Milletvekili

 

Her yeni güne şehit haberleriyle uyanan, artan terör saldırıları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlike altında bulunduğu ülkemizde, Başbakanı “daha iyi korumak” amacıyla Amerikadan sipariş edilen ve 1 milyon TL ödenen 10 adet GMC marka Yukon ciplerin Türkiyeye geldiği ve göreve hazır olduğuna ilişkin haberler basınımızda yer almıştır.


Bulunduğu her platforma adeta bir koruma ordusu ile giden Başbakanın halk ile arasına koruma seti çekmesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmakta ve yoksulluğun, işsizliğin zirve yaptığı ülkemizde sürekli artan Başbakanlık koruma masraflarına ilişkin vatandaşlarımız bir açıklama beklemektedirler.


Konuyla ilgili olarak;


1. TC Başbakanının en üst düzeyde korunması elbette gerekli ve zorunludur. Ancak, 8 yıldır Ford Mondeo marka binek araçlarla ve motorlu polis ekipleri ile korunan ve şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmayan Başbakanın makam aracını, 1 milyon TL ödenerek satın alınan GMC marka Yukon ciplerle koruma ihtiyacı hangi nedenle ortaya çıkmıştır?


2. Yanlış ekonomik politikaların ve küresel mali krizin faturasının arttırılan vergiler ve yapılan zamlarla vatandaşa ödettirilmeye çalışıldığı bir dönemde Başbakanı korumak için 1 milyon TL ödenerek 10 adet cip satın alınması israf değil midir?


3. 2003 – 2010 yılları arasında, yıllar bazında, bizzat Başbakanı korumak için görevlendirilen koruma sayısı nedir? Bu korumalara aylık ne kadar maaş ödenmektedir? Korumaların maaşları, yolluk, harcırah, vs. diğer giderleri de dâhil olmak üzere Başbakanı korumanın bir aylık ortalama maliyeti ne kadardır?


4. 2003–2010 yılları arasında Başbakanın korunmasına yardımcı olmak üzere satın alınan araç ve ekipmanlar nelerdir? Bunların maliyeti ne kadardır?


5. Koruma sayısı göz önüne alındığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın dünyanın en iyi korunan liderleri arasında ilk sırada yer aldığına ilişkin iddialar doğru mudur?