AKİF EKİCİ

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

Ekici, faili meçhullerin araştırılmasını istedi


CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, TBMM Başkanlığı'na, faili meçhul siyasi cinayetlerin üzerindeki sır perdesinin kaldırılması amacıyla araştırma önergesi verdi. Önergede, yıllarca açığa çıkartılamayan olayların, zaman aşımı nedeniyle düşen davaların, faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere, milyonlarca vatandaşın devlete ve adalet sistemine olan güven duygusunu olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Geçmişindeki karanlıkları aydınlatamayan ülkeler, karanlık mihrakların faaliyetlerinin odağında olmaya devam edecektir. Ülkemizde faili meçhul cinayetler aydınlatılmadığı sürece karanlık güçlerin demokrasi ve aydınlık bir geleceğin önünde her zaman engel olacağı gerçeğinden hareketle; ülkemizde işlenen faili meçhul siyasi cinayetlerin üzerindeki sır perdesinin kaldırılması, faillerin ve arkasındaki karanlık odakların tespit edilmesi, varsa ihmali olanların saptanması amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz."

Önergenin gerekçesinde, vatandaşın devlete olan güvenini yeniden kazanarak kamplaşmaların önüne geçmek, yeni cinayetlerin oluşmasını engellemek için siyasi cinayetlerin nasıl, neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasının gerektiği vurgulandı.